Lajm I Keq Për Mërgimtarët Në Zvicër/ Ja Vetëm Kush Mund Të Udhëton Jashtë Shtetit..

Rezistenca ndaj vak sini meve është e konsiderueshme në Zvicër. Një studim i bërë në nëntor 2020 sugjeron që vetëm 16% e popullsisë do të vaks inohej menjëherë nëse do të kishte një vak sinë të aprovuar ko vi d, Më shumë se një e katërta (28%) e të anketuarve thanë se do të refuzonin, duke lënë një shumicë të cilët thanë se do të vendosnin në një moment në të ardhmen.

Qeveria e Zvicrës e ka bërë të qartë se va ksinat nuk do të jenë të detyrueshme. Sidoqoftë, mungesa e entuziazmit të Zvicrës për një vak sinëka bërë që disa ekspertë shëndetësorë që mendojnë gjatë se si të bindin publikun për përfitimet e vaksi./ nimit.

Të tjerët, siç është eksperti i sëmundjeve infektive Andreas Widmer, po pyesin nëse mund të jetë e nevojshme të shkohet përtej fushatave informuese dhe të stimulohet popullata.

Duke folur ptha se nuk është i bindur që informimi i publikut do të jetë i mjaftueshëm. Ai mendon se stimujt për të bindur njerëzit do të ishin më efektive. Një nga sugjerimet e tij është që të lejojë vetëm ata që janë vak si nuar ose që kanë rezultuar nega tivë të udhëtojnë jashtë vendit me aeroplan, autobus ose anije udhëtimi.