Lajm i h idhur për shqiptarët nga Gjermania, ligji i ri sjell s urpriza jo të mira

Lajm i h idhur për shqiptarët nga Gjermania, ligji i ri sjell s urpriza jo të mira.

Ministria e Punëve të Brendshme të Gjermanisë e pranon, se hyrja në fuqi e l igjit për kthimin e rregulluar të r efugjatëve e az ilkërkuesve pa të drejtë qëndrimi nuk ka çuar patjetër në më shumë d ëbime nga Gjermania.

Këtë njoftim kjo ministri e ka dhënë me kërkesë të agjencisë së lajmeve dpa. Sipas saj nga sh tatori 2019 deri në shk urt 2020 janë d ëbuar nga Gjermania 10.276 persona pa të drejtë qëndrimi. 1000 persona më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.Shumica e d ëbimeve në vitin që ka hyrë në fuqi l igji i posaçëm kanë pasur destinacion Shqipërinë dhe Italinë.