La takim er otik në hotel, burrit i ikën mendja kur përballë i del…!!!


I ka ikur mendja kur ka pare pe rballe kunaten, e cila kishte ardhur si gruaja me te cilen ai kishte lene takim ne hotel, pasi flisnin ne chat.
Ngjarja ka ndodhur në Itali dhe burri jo vetëm që u zb ulua, por gruaja e përz uri nga shtëpia, duke i he dhur të gjitha rrobat jashtë dhe cështja përfundoi në derën e avokatit.Burri ishte fr ekuentues i rregull në një chat spe cifik për takime er otike. Kur shkon në hotel i iku mendja, pasi përballë i doli kunata, motra e gruas.

Ai tentoi të qetësonte kunatën e t’i kërkonte të mos i thoshte gjë gruas, por një gjë e tillë nuk ndodhi.Ajo vrapoi te e motra dhe i tregoi gjithçka, e kjo e fundit nuk hu mbi kohë të merrte vendimin e fundit, e nxori nga shtëpia burrin dhe iu drejtua avokatit për ndarje.

Ai tentoi të qetësonte kunatën e t’i kërkonte të mos i thoshte gjë gruas, por një gjë e tillë nuk ndodhi.Ajo vrapoi te e motra dhe i tregoi gjithçka, e kjo e fundit nuk hu mbi kohë të merrte vendimin e fundit, e nxori nga shtëpia burrin dhe iu drejtua avokatit për ndarje.