Kushton sa shtëpia juaj/ Po e gjetët këtë bimë bëheni super milionerë, rritet edhe në Shqipëri, shëron s ëmundje është dorë me një ndaj e kërkojnë shumë

Kushton sa shtëpia juaj/ Po e gjetët këtë bimë bëheni super milionerë, rritet edhe në Shqipëri, shëron s ëmundje është dorë me një ndaj e kërkojnë shumë.

Nëse mendoni kështu, na lini t’ju themi se e keni g abim. Ndoshta ju nuk e njihni bimën Primula Veris, një bimë ar omatike e familjes Primulacea, që rritet në lartësinë 700-2.300 metra.

Kjo bimë rritet në zo nat malore. E quajtur “Lulja e Darvinit” apo “Primula e pranverës”, ka vlerë të madhe tregtare dhe bima e therë shitet deri në 50.000 euro kilogrami, në tregun gjerman apo dhe vende të tjera. Pr imulla off icinalis është bimë mjaft e përhapur në Greqi dhe një ndër bimët më ef ektive në shërimin e s ëmundjeve si kokë-dh imbjet, ko lli, qe tësim, së mundjet br onkiale dhe kr onike etj.