Kujdess! Mp.irja e këmbëve, para.lajmërim i sëmu./ndjeve të renda

Mpirja e pjesëve të trupit shumë shpesh lidhet me simptoma të pro blemeve shëndetësore. Njohja e sim ptomave dhe sëmu ndj eve që i shkaktojnë ato është shumë e rëndësishme për të marrë më pas kujdesin e duhur në kurimin e tyre.

Është e rëndësishme që ju të këshilloheni me mjekun tuaj menjëherë pasi të vini re që keni këto simptoma.Shpeshherë mpirja e këmbëve mund të jetë paralajmëruese edhe e sëm undj eve të rënda.

Më shumë se gjysma e personave që vuajnë nga diabeti zhvillojnë edhe forma të caktuara të neuropatisë. Kjo shkakton hu mbje të funksionit dhe kontrollit të nervave përgjegjës për lëvizjen.Dëmtimi më i zakonshëm nga diabeti është ai i neuropatisë periferale ku sinjalet e dërguara nga truri nuk përkthehen në lëvizje. Kjo shkakton mpirje, djegie ose pickim të këmbëve.

Mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve mund të shkaktojë neuropati periferale dhe mpirje të këmbëve. Nëse keni mungesa të mëdha të vitaminës B12 në trup atëherë me shumë mundësi do të përjetoni këto kriza.Mungesa e vitaminave bashkë me sëmundje si diabeti mund ta shtojnë dëmttimin e nervave në trup dhe të shkaktojnë mpirje të vazhdueshme të këmbëve.