Ku po shkon kjo botë?! Mësuesja 63 vjeçe e kishte bë rë në krevatt me nxenesin e saj 17, vjjeç: E kapën duke…

Një mësuese vet erane 63-vjeçare nga Karolina e Vreiut..

Eshte a rr estuar pasi ka kryer ma rr ëdhënie me një nxënës 17,-vje çar. Një mësuese vet erane 63-vjeçare nga Karolina e Vreiut, në SHBA, është a rr estuar pasi ka kryer ma rr ëdhënie me një nxënës 17-vj eçar.

Emaa Oglee, mësuese për këshillim karriere dhe edukimi teknik në një gjimnaz në SHBA, u arr estua për Hallouin dhe ndaj saj u ngritën ak uza për veprime të padenja me nxënës si dhe për k r im kundër natyrës.Sipas po li cisë, Ogle ka nisur një mar rëd hë nie me nxënësin këtë pranverë, dhe kanë kryer m arrë dhënie gjatë verës.