Kjo Është Shuma E Parave, Që Do Të Marrin Përfituesit, E Skemës Sociale, Për Tre Muajt E Ardhshëm..

Gjatë muajit t etor, n ëntor dhe dhj etor, të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët janë me asistencë sociale.

Përveç pagesës së rregullt do të marrin edhe asistencë tjetër sociale. Qeveria e vendit ka marrë vendim që për shkak të situatës me C oronavirus, për tre muajt e ardhshëm të kompensoj përfituesit e Skemës së Asistencës Sociale me dyfishin e shumës që marrin deri tani.

Këtë e ka bërë të ditur për Front O nline në një përgjigje me shkrim nga zyra për medie e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.“MPMS-ja të gjitha këto familje do t’i kompensoj për tre muajt e ardhshëm (t etor, n ëntor, dh jetor) me dyfishin e shumës që kanë marr deri tani”.