Kjo është arsyeja pse ju biien floket ne moshe te re

Meshkujt të cilëve u biien flokët apo u thinjen në një moshë të re janë pesëfish më të prirë të zhvillojnë sëm undje të zemmrës para se t’i mbushin 40 vjet.Sipas studimit, edhe rënia e flokëve dhe thinja e parakohshme e flokëve shërbejnë si indikatorë të fortë të rrez ikut për sëm./ undje të zemmrës.

Studimi ka krahasuar 790 meshkuj me sëmu ndje të artereve koronare nën moshën 40 vjet, dhe 1.270 meshkuj të shëndetshëm të moshës së njëjtë.

Pastaj studiuesit, në bazë të eksperimenteve të ndryshme, kishin zbuluar se meshkujt e rinj me sëm undje të artereve ko ronare janë dukshëm më të prirë të kenë thinja të parakohshme apo t’u bien flokët sesa individëve të shëndetshëm.Në fakt, rënia e flokëve te meshkujt ishte ndërlidhur me një rre zik 5.6 fish më të madh të zhvillimit të sëmu ndjeve të artereve kor onare, ndërsa thinja e parakohshme ishte ndërlidhur me rrezik 5.3 fish më të madh.

Veç këtyre, edheobezitteti, diabbeti, historia familjare, indekksi i masës trupore, etj., kishin qenë indikatorë,shkruan ditorja.