Këto janë shenjat që tregojnë nëse e keni kaluar Ko.vi.d, ja cilat jane

Nëse keni qenë shumë së murë në shkurt,AdamSpivak, një doktor i sëmun./djeve infe ktive në Universitetin e Utah në Salt LakeCity,thotë se nëse keni qenë shumë sëmurë, midis periudhës janar-shkurtit, ka gjasë ta keni kaluar kor onavir usin.

Nëse keni pasur ethe dhe kollë!Nëse për disa ditë, në këtë periudhë, keni pasur ethe, kollë dhe lodhje të tepërt, ka shumë gjasa që ju ta keni kaluar vir usin.Papritur keni hu mbur nuhatjen dhe shijen e ushqimit.

Hum/bja e nuhatjes dhe e shijes, është një nga shenjat që dallon koron aviru sin e ri.Rreth 66% e atyre që janë bartës me kor onavi rus, kanë këtë simp tomë. Nëse krejt e papritur, edhe ju për një kohë keni hum/bur nuhatjen dhe shijen, mund të keni pasur ko vi d.

Nëse keni pasur shenja në lëkurë që ju shkaktonin kruajtje!Është një nga simp./tomat që është zbuluar së fundmi,shkruan ditorja.