Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro, ja detajet

Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro, ja detajet..

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës ka shfaqur pakënaqësi me situatën që gjendet sektori privat, sidomos tash në kohë të pand emise.

Kryetari i Sindikatës, Jusuf Azemi, ka th eksuar se janë bërë keqpërdorime të pakos em ergjente për pagesat 170 euro të punëtorëve.Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës t’u ekz ekutohen pagesat të gjithë punëtorëve të sektorit privat si dhe punëtorët teknikë dhe s igurimi fizik në spitale. Në të kundërtën, Azemi thekson se sektori privat do të ngritet në prot esta apo edhe do ta bll okojnë totalisht punën.