Ju që pritni për bashkim familjar, ky është njoftimi i fundit i Ambasadës gjermane


Ligji rreth imigrimit të fuqisë punëtore të kualifikuar u mundëson punonjësve të kualifikuar në arsim profesional nga shtete jashtë Bashkimit Evropian (Shtete të Treta) të emigrojnë në të ardhmen në drejtim të Gjermanisë.

Njoftimi i fundit i Ambasadës gjermane për vizat për bashkim familjar thuhet se ka arritur deri tek data 17 maj 2019.Nuk do të ketë më kufizime në profesionet me mungesa. Përcaktimet ligjore ekzistuese për punonjës të kualifikuar me diplomë të shkollës së lartë vazhdojnë të mbeten të vlefshme.

Ju që pritni për bashkim familjar, ky është njoftimi i fundit i Ambasadës gjermane. Sido që të jetë për hyrjen në Gjermani me qëllim nisjen e një marrëdh ënieje punësimi apo kërkimin e një vendi pune do të vazhdojë të jetë e nevojshme pajisja me vizë, për të cilën duhet të aplikoni pranë Ambasadës Gjermane.