Ju q elbet goja erë? Ja s’i të largoni njëherë e përgjithmonë nga ky pr oblem

Ju q elbet goja erë? Ja s’i të largoni njëherë e përgjithmonë nga ky pr oblem.

Është normale që në disa m omente goja juaj të mbajë ere të k eqe, por nëse ky pr oblem bëhet kr onik atëherë duhet gjetur edhe arsyeja pse ndodh kjo.

Është normale që në disa m omente goja juaj të mbaje ere të k eqe, por nëse ky pr oblem bëhet k ronik atëherë duhet gjetur edhe arsyeja.

1. Nuk kujdeseni aq sa duhet për dhëmbet. Në 85% të rasteve, era e keqe e gojës vjen për shkaqe d entare. Kujdes! 2. Nuk pini ujë aq sa duhet Nga d ehidratimi prodhohet më pak pështymë dhe goja nuk pastrohet si duhet nga q elizat e vd ekura, dhe kjo ndikon shume ne nje ere jo te mire.