Jo më 60 euro, nga shkurti kosovarët duhet të paguajnë më shumë për vizë Schengen

Që nga 2 shkurti i këtij viti të gjithë ata që synojnë të aplikojnë për vizë Schengen do të jenë të detyruar që të paguajnë taksë 33.3 % më shumë. Kjo i bie që aplikuesit për vizë do të duhet të jo 60 sa është aktualisht.Përveç çmimit, do të ndryshojë edhe një prej rregullave të aplikimit. Ata të cilët do të dëshirojnë të vizitojnë ndonjë prej vendeve të Zonës Schengen, mund te…per me teper hapeni re,klamn dhe n’diqni videonn,detajett.