Jeni zgjuar me qafën e ngr irë/ Me këtë hiile të vjetër të nënave tona do liroheni menjëherë

Jeni zgjuar me qafën e ngr irë/ Me këtë hiile të vjetër.

Kontraktimi apo siç njihet, ngrirja e qafës është një pr oblem që mund t’i ndodhë kujtdo. Na ka ndodhur të gjithëve të zgjohemi një ditë të bukur dhe të ndiejmë dhi mbje sepse siç thuhet në gjuhën popullore “kemi zënë qafën ke q.”

Kontraktimi i qafës mund të shoqërohet me dhi mbje dhe vë shtirësi në lëvizjen e saj. Në disa raste, njerëzit dëgjojnë edhe kë rcitje ose zh urma të ndryshme kur e lëvizin qafën në një drejtim të caktuar. Kontraktimi dhe ngurtësimi përhapet edhe në zonën e shpatullave ose të kraharorit.

Shk aqet e kontraktimit të qafës Sipas dhënave kontraktimet e qafës mund të ndodhin si p asojë e shumë veprimeve apo shk aqeve. Disa prej shkaqeve më të zakonshme janë: Lënd imet muskulare, ose fjetja dhe qëndrimi në një pozicion të çuditshëm. Qëndrimi përpara kompjuterit gjatë gjithë ditës