Ja Si duhet të veproni nëse ju mbet diçka në fyt?

Nëse sikurse Liz Lemon edhe ju jeni të frikësuar se mund t’ju mbetet diçka në fyt gjatë kohës kur jeni vetëm në shtëpi, atëherë kjo procedurë do të mundet t’ju sjell pak paqe në mend dhe ndoshta edhe t’ua shpe tojë jetenn.

Vizatimi i avancuar shkencor që shihet në foto, i tregon dy pozita të cilat mund t’i provoni nëse nuk e keni askënd afër për t’ju ndihmuar. Metoda e parë është e njëjtë me pozicion e jogas, përderisa e dyta është shumë më e mirë nëse keni karrige për balancë.

Pozi cioni me kokë poshtë ndihmon në heqjen e pështymës dhe lëngjeve tjera të cilat mund ta bllokojnë në vazhdimësi qarkullimin e ajrit gjatë kohës kur iu ka ngecur diçka në fyt, e veçanërisht nëse objekti është gjysmë i fortë.