Ja se si të dallojmë nëse Kollin që kemi eshte nga asttma, aΙergjia apo nga ko vid…(Foto)

Kemi kollë të thallë është karakteristike e të dyjave, por që janë të dallueshme nga njëra-tjetraKemi marrje fryme që mund të na ngatërrojë.

Por që duke u bashkuar me shenjat e tjera neve mund ta caktojmë lehtësisht se psh:. nuk është nga alergjia apo astma, por është nga gjë tjetër;Kemi probleme gastrointestinal, si: të përziera dhe të vjella, mungesë ore ksi.

Në disa raste ka humbje të ndjenjës së shijes, nuhatjes për personat e dyshuar me kor onav iurs.Në disa raste kemi tharje dhe dhimbje të grykësShenjat e alergjisë, astmës janë shumë herë më të dallueshme nga individi ose personeli mjekësor nëse pacienti i ka paur edhe më parë.

Teshtimat, kollim hundësh, bll okim i hundëve, bll okim i syve, kruarje dhe skuqje sysh, kruarje në grykë dhe jo tharje që në fillim. Marrja e frymës tek personat me probleme me astmën mund ta zgjojë pacientin edhe nga gjumi, kurse në rastin e kor onavi rusit nuk është kështu, fillon gradualisht dhe ndihet sidomos gjatë sforcimit të organizmit.