Ja ndryshimet e reja ne arsim, dhe lendet ne shkolla…

Në program do të përfshihen përmbajtje mësimore thelbësore për arsimin e fëmijëve, si edukimi mediatik dhe digjital, higjiena për të cilën e pamë gjatë pan demisë me korona vi rusin se sa është e rëndësishme dhe ekologjia. Ato nuk do të jenë në llogari të lëndëve të deritanishme mësimore.

Do të kenë paralelisht edhe gjeografi, histori, kimi, fizikë…”Ndërkohë, opinioni nuk ka informata të mjaftueshme se çfarë do të jenë reformat në arsim të paralajmëruar nga ministrja është parashikuar gërshetimi i lëndës së historisë në shkencat shoqërore, si dhe biologjia dhe kimia do të integrohen në shkenca natyrore.

“Do të përfshihen përmbajtje të cilat do ta formojnë personalitetin e fëmijës. Nuk shpejtojmë, do të ecim ngadalë me reformën në arsim, do të dëgjojmë fillimisht opinionin e ekspertëve, mësimdhënësve, profesorëve, Byronë për Zhvillim të Arsimit dhe të gjithë organet profesioniste kompetente”.

Kujtojmë se, Fondacioni Metamofrozis nëpërmjet projektit Krithink, Vërtetmates dhe Shërbimit të verifimit të fakteve, që nga 2012 e ka për qëllim edukimin mediatik të opinionit.