Ja çfarë e to.rturon një femër poshtë fustanit, por ka shumë turp ta tregojë…!!

Shumë femra vu. ajnë prej saj! “Candi dia sis va.gin ale” është një gjendje e shka ktuar nga një inf eksion në v.aginë dhe në zonën përreth.

E inf eksioni quhet Candida albicans, por është gjithashtu i njohur si myku va.ginal. Myku mund të bëhet në lëkurë, në gojë, në zorrë dhe në va.ginë.Por ndonjëherë kushtet ndryshojnë dhe infe ksioni rritet me shpejtësi, duke shka ktuar simp.toma të tjera dhe aca rim.

Shumica e femrave e përjetojnë këtë inf eksion, por më i zakonshëm është tek ato të moshës 30, 40 si dhe grave shtatzëna.Ky myk shk aktohet nga disa faktorë, ku ndër ta janë: veshjet e ngushta, përdorimi i shumë antibiotikëve, konsumi i tepërt i sheqerit, st resi, kapsllëku, ose edhe rastet kur bëhen trajtime me kim ioterapi.

Po ashtu edhe përdorimi i pec etave ditore apo i tamponëve mund ta pro.vokojë.E për ta parandaluar atë duhet bërë gjithnjë kujdes me higjienën personale, të shma ngen dushet me shumë ujë në pjesën in.time, të përdoret çaji i kamomilit si shpëlarës. Mos harroni, nëse ndjeni shqetësim, drejtohuni mjekut,ditorja.