Ja 5 Gjërat Që Mund Të Ndodhin Nëse Shkoni Të Flini Të Zem Ëruar


Sjellja e zem ërimit në shtrat është një nga gjërat më të dë mshme që mund të bëni. Kur jemi zgjuar, kemi mundësinë të përpunojmë emocione neg ative dhe t’i lëmë ato larg. Ndjenjat e shqe tësuara mund të rriten, madje edhe një shqetësim i vogël mund të shndërrohet në një dra më me të vërtetë Shekspiriane.

Zemë rimi ju prish gjumin: Str esi dhe ndjenjat e rënda janë të njohura për të shkak tuar një përgjigje lu të-ose-fluturimit që ju bën fizikisht vigj ilent. Në këto rrethana, rënia në gjumë dhe qëndrimi në gjumë bëhen shumë më të vështira. Ka mundësi të zgjoheni të rraska pitur në vend që të freskoheni. Në këtë rast, zemërimi çon në gjumë të keq dhe gjumi i keq çon në më shumë zemërim.

Zemë rimi është i rrez ikshëm për shën detin tuaj: Shkencëtarët tashmë kanë përcaktuar se cilësia e gjumit ndikon në shëndetin e përgjithshëm të dikujt. Normalisht, gjumi vepron si “terapi brenda natës”, duke stabilizuar emocionet tona në mënyrë që të mund t’i përballojmë më mirë ndjenjat tona të nesërmen.