Italia ligj të ri për emigrantët shqiptarë, kush punon merr leje qëndrimi

Italia ka miratuar një draft të ri ligjor, duke u ardhur në..

Ndihmë të gjithë emigrantëve që duan të punojnë atje, duke i lehtësuar marrjen e leje qëndrimit.
Me anë të këtij ligji të ri, në vendin fqinj do të përfitojnë shumë shqiptarë të cilët punojnë atje.
Përmes këtij draft ligji, të gjithë emigrantëve lejohet konvertimi i lejes së qëndrimit për motive të tjera, në leje qëndrimi për motive pune.

Drafti lejon edhe të drejtën e dhënies së lejes së qëndrimit edhe për motive të mbrojtjes sociale ndaja emigrantëve riatdhesimi i të cilëve do t’u shkaktonte trajtim jo human e degradues të jetës së tyre private e familjare.