I përdorur masivisht, këto janë efektet negativee të OKI-t


Oki është një i laç mjaft i njohur dhe përdoret gjerësisht. Ai është një ilaç qetësues anti-infla mator dhe shërben për të zvogëluar dh imbjen, ënjten dhe ngurtësinë e nyjeve nga artriti. Ai ndikon në bll okimin e prodhimit të disa substancave natyrale në trup, të cilat shk aktojnë infl amacion.

Kujtojmë se disa muaj më parë Shqipëria vendosi që të ndalonte shitjen e tij pa recetën e mjekut mbi 40 mg. Për përdorimin e tij mjekët r ekomandojnë që të merret bashkë me u shqimin. Ndër efektet anësore përfshihen.

Do bësim i shikimit, irr itim i lë kurës, d epresion, infl amacion i fshikëzës, zhurma në vesh, ulje ape titi, vës htirësi për të fjetur, marramendje, djersitje e tepërt, en ergji e dobët, vj ellje, ulçerë stomaku, anemi, lodhje të g joksit, ko nfuzion, dë mtim i m ëlçisë, sy të tharë, dh imbje syri, d ëmtim i kujtesës, dh imbje muskujsh, gj akderdhje nga hundët, vështirësi për të marrë frymë, gojë e thatë, rr ahje të shpejta të z emrës dhe h umbje peshe etje.