I paskemi gattuar gabiim, deri më sot? Ja m etoda që duhet të ndj ekim për të zier f asulet brënda orës


Merrni 1kg fa sule Korce dhe i h idhni ne tenxhere.I h edhni uje aq sa te mbulohen.I vendos ne vatren e st ufes dhe i le aty per pak minuta. Dhe me i h eq nga nga stufa dhe i le per nje ore.Me i shton nje luge kripe dhe e vendos ne vatren e stufes kur i z ien me avash me e mira do ishte qe fa sulet te z ihen ne stufen me dru sepse ka nje shije tjeter.Fa sulet duhet te z ien me avash. Plus ne z ierjen e f asules ka te bej dhe lloji i tyre.

Fa ulet Korcare jane me te mirat z ien shpejt dhe plot shije. I lëmë të z iejnë për rreth 1 orë, duke shtuar ujë herë pas here, në mënyrë që fasu let të zhyten dhe të z iejnë më shpejt.Pra, nëse nuk keni kohë mjaftueshëm, por doni shumë që një vakt të përgatisni fa sule të z iera, duhet që t’i kr iposni që në fillim dhe t’i z ieni pa kapak.H iqni kështu dorë nga m iti se fa sulet kr iposen, vetëm kur ata kanë përfunduar së z ieri,ditorja.