I fu sni këmbët në këtë përbërje një herë në javë, ja se cfarë mrekullie do të ndodhë me trupin tuaj

I fu sni këmbët në këtë përbërje një herë në javë, ja se..

Uthulla e mollës përmban një sërë përbërësish b iologjikisht aktiv të cilët shkat ërrojnë bak. teret dhe mikr obet dhe për rrjedhojë edhe një sërë pr oblemesh shëndetësore.

Uthulla el iminon ar omat e r ëndë, kuron infe ksionet, zbut lëkurën, përmirëson shëndetin e flokëve, l ufton zbo kthin dhe shumë më shumë dhe ka një sërë m etodash përdorimi.I fu sni këmbët në këtë përbërje një herë në javë, ja se cfarë mrekullie do të ndodhë me trupin tuaj.

Në rast se keni kallo në këmbë, mund ti fusni ato në një enë me ujë ku të ketë sasi të njëjtë uji të vakët dhe uthull molle për 45 minuta. Më pas me anë të një lime për këmbët fërkojini dhe do të shihni se nuk do ketë asnjë shenjë.