I blini vezët në dyqan? Ja e vërteta e tr ishtë që duhet të dini

I blini vezët në dyqan? Ja e vërteta e tr ishtë që duhet..

Sa herë bëhet fjalë për blerjen e vezëve, pyetja është gjithmonë e njëjtë: ku mund t’i gjejmë të freskëta?Dhe gjithmonë është e vështirë.

Për shkak se ne nuk mund ta dimë në ç’kushte rriten pulat që bëjnë vezët, sa organik është ushqimi që u jepet atyre, a janë pjesë e kullotave apo e kafazeve të mbyllura etj.
Sa herë gjendeni në market dhe vendosni të blini një karton me vezë, e para gjë që duhet të bëni është të shikoni me kujdes etiketën.

Zakonisht, etiketat janë k onfuze, sepse flasin për vende të hapura ku rriten e ushqehen pulat, kullota dhe natyrisht, për vezë o rganike.Por sapo shkon në shtëpi dhe sheh ngjyrën e tyre, të gjitha shënimet e etiketës bëhen të pabesueshme.