Habit gruaja nga Shkodra:Ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse rrini 1 javë pa kryer…


Ka të vërteta në atë që lidhjet in t i m e ofrojnë kën aqësinë më të madhe, si dhe çfarë i ofrojnë shëndetit tonë.Aktivitetet s e k s u a l e kanë shumë përparësi për shëndetin tuaj, ndërkaq nëse pushojmë ta praktikojmë humbim disa gjëra të rëndësishme.

Shumë ekspertë tregojnë se mungesa e marr ëdhë nieve in t i me për vetëm një javë tërheq me vete disa pasoja të mëdha.Këto janë vetëm disa nga pasojat të cilat mund t’i keni nëse nuk bëni s e k s një javë.TensioniMomentet intime me partnerin tuaj janë shumë të dobishme dhe të kën aqshme, andaj ndikojnë në zvogëlimin e stresit. Prandaj kur pushojmë së praktikuari humbin dobitë të cilat i kemi pasur nga s e k s i.

S e k s i përmirëson aktivitetin fizik si edhe aktivitetin e trurit.Problemet me zemrënE dimë që ata të cilët nuk praktikojnë kurrfarë ushtrimesh kanë më shumë probleme me zemrën. Pasi që s e k s i është një lloj aktiviteti fizik, përmirëson shëndetin tonë.

Pos kësaj, meshkujt të cilët kanë pasur s e k s një herë në javë kanë më pak shanse të kenë problem me erek sionin, ndërsa ata të cilët një kohë të gjatë nuk kanë pasur seks kanë probleme të mëdha me erek sionin.Mungesa e vetëbesimitKur ndërprisni m arrëd hë ni et me parterin, filloni të ndiheni e padëshirueshme. Mbase filloni të mendoni që me partnerin tuaj nuk shiheni shpesh për shkak që ai ose ajo nuk dëshiron.

Gjatë or g a zmë s, hormonet si p.sh. testosteroni, estrogjeni dhe prolaktina lirohen dhe ndikojnë në sjelljen tonë. Siç mund të shohim, të gjitha këto kanë lidhje me kënaqësinë tonë, por edhe në ruajtjen e shëndetit.Nëse jeni të martuar apo jeni në lidhje dashurore, kujdesuni që të ndodhin këto gjëra në trupin tuaj.