Gruaja kërkon të ndahet pas 30 vitesh m artesë, arsyeja e saj p ërlot burrin në emision


Historitë e shqiptarëve me tokat dhe dokumentet e tyre nëpër hipoteka janë nga më të ndryshme. Duket se pothuajse të gjithë shqiptarët që kanë toka kanë patur pr obleme në zyrat e shtetit për metrat apo certifikatat e pronësisë.

Lidhur me këtë një burrë dhe një grua kërkojnë të ndahen nga njëri-tjetri në moshë të madhe pas vitesh mar tesë pasi kanë pr obleme me tokën e tyre. E, mesa duket tokat ndikojnë edhe në marrëdhëniet familjare. Bashkëshortët Floresha dhe Bujari u bënë pjesë e rubrikës.

“Shihemi në Gj yq” pasi ndodhen në një ko nflikt për tokën e tyre. Pas 30 vitesh m artesë, Floresha kërkon nga bashkëshorti i saj di vorcin. Kjo pasi ky i fundit ka firmosur në Hipotekë një dokument ku heq dorë nga 15 mijë metra tokë.