Gjermania merr Vendim për Vendet e Ballkanit, Ja kur mund të Udhëtojnë tani…

Gjermania merr Vendim për Vendet e Ballkanit, Ja kur mund të Udhëtojnë..

Për shkak të pa ndemisë së k oronavirusit, Q everia e Gjermanisë e ka shtyrë deri më 30 shtator paral ajmërimin për rr ezikun e u dhëtimit në vende të treta jashtë BE-së. Pas kësaj date, situata do të vlerësohet ind ividualisht për secilin vend.

Paral ajmërimi i përgjithshëm për rr ezikun e u dhëtimit në rreth 160 vende për shkak të p andemisë, sipas M inistrisë së Jashtme Gjermane, vlen deri më 30 sht ator, shkruan dw.de. Qe veria gjermane ka vendosur për zgjatjen, ka bërë të ditur një zëdhënëse e Mi nistrisë së Jashtme, duke shuar për m omentin shpresat e sektorit të u dhëtimeve.

Do të ishte mirë, nëse në Evropë (BE) do të kishte një rregullore të përbashkët, ka d eklaruar zëdhënësja e M inistrisë së Jashtme.