Gjermania fut në ka rantinë Italinë. Ja edhe shtetet e tjera që futen ne liste..

Shqetesimi nga përhapja e Kor0navirusiit dhe shifrat e larta që ka Italia ditët e fundit, bëri që Gjermania të vendosë hyrjen ne kara ntine te shtetasve nga 11 rajone të shtetit apenin.

Sipas “La Sta mpa” Të gjithë rezidentët e këtyre rajoneve, duke nisur nga e shtuna 24 tetor, do te futen ne karantinim ose bërjen e tamponit

Kontrolle edhe mbi Poloninë, Zvicrën, Irlandën dhe Mbretërinë e Bashkuar Në listën “vendeve ne rrezik” të Gjermanisë bën pjesë edhe Austria, Bullgaria, Kroacia, Hungaria, Sllovenia, Suedia, Estonia, Irlanda, Lihteshtejn, Polonia, Zvicra dhe Mbretëria e Bashkuar.

Personat nga këto shtete, që futen në Gjermani, janë të detyruar të bëjnë tamponin ose të karantinohen në bazë të periudhës kohore që vendos secili Land.