Gjërat që duhet ta bëjë çdo burrë e grua që të zgjasin. Numrin 4 duhet ta bëni patjetër shpejt…!!

Çdo çift dëshiron një marr ëdh ënie që zgjat përgjithmonë. Ka disa sek.rete që e bëjnë çdo marrëdhënie të funksionojë.Studime të ndryshme tregojnë se çiftet që nuk dukeshin të destinuar për të përfunduar së bashku, duke ndjekur këto këshilla.

Arritën të qëndrojnë së bashku.Këtu janë shenjat që tregojnë se marrëdhënia juaj do të zgjasë përgjithmonë.Argëtoheni bashkë:Argëtimi brenda një çifti është i mundur vetëm kur dy partnerët janë të qetë me njëri-tjetrin. Hyni në një marr ëdhë nie vetëm kur jeni shumë të kënaqur me partnerin tuaj.

Mbështetni njëri-tjetrin:Të gjitha marrëdhëniet duhet të përb.allen me pro.bleme dhe vës.htirësi. Sidoqoftë, vetëm çiftet që mbështesin njëri-tjetrin mund ta bëjnë marrëdhënien e tyre të qëndrueshme.Keni miq të përbashkët:Studimet e fundit tregojnë se nëse partneri juaj është i qetë me miqtë tuaj dhe ju me të tijët, marr ëdh ënia juaj bëhet më e fortë.Pu theni shpesh:Puthja është veçori dalluese e të gjitha marrëdhënieve romantike. Me kalimin e kohës, rëndësia e një puthje rritet ndjeshëm.

Një pu thje e vetme mund të transmetojë shumë.Qeshni së bashku:E qeshura është thelbësore në një marrëdhënie. Kjo ju lejon të forconi lidhjet e dashurisë, ta bëni lidhjen tuaj të qëndrueshme dhe të zhvilloni më shumë dashuri mes jush.E respektoni njëri-tjetrin:Për një marrëdhënie që zgjat dhe lulëzon, partnerët duhet të respektojnë njëri-tjetrin.