Filloni ta përgatisni shtëpine për valen e tretë, Anëtari i komitetit ekzekutiv të OBSH-së bën deklaratën e fortë

Anëtar i komitetit ekzekutiv të OBSH tha se duhet të përgatitemi për valeen e tretë të panddemisë nga ko-ronavir-usi dhe se duke filluar nga tetori askush nuk mund të jetë 100% i sigurt, dhe se hipoteza që vi-rusi të zhdukket nuk ka gjasa të ndryshojë

Hipotteza e parë specifikoi ai është që kor-onavir-usi të zhdukket siç ndodhi me Sarss dhe Merss, por duke pasur parasysh karakteristikat e ngjitjes së infe-ksionit, ne e konsiderojmë të pamundur që kor-onavir-usi të shuhet pa vak-sinë.

Hipotteza e dytë është se ai do të rikthehet së bashku me gripiin.Por në të dy rastet duhet të përgatitemi për t’u përballur me te.

Në lidhje me viru-sin se ai ka ndryshuar ai saktësoi, ne nuk kemi asnjë arsye të mendojmë se kor-onavir-usi është dobëssuar. Masat kufizuese të zbatuara kanë funksionuar, por vir-usi nuk është dobëssuar,ditorja.