Europa Vendos Të Paguan 2 Vite Nga 560 Euro Në Muaj Qytetarët Pa Punë Të Ballkanit?

Europa Vendos Të Paguan 2 Vite Nga 560 Euro Në Muaj Qytetarët Pa Punë Të Ballkanit?

Europa vendos të paguan 2 vite nga 560 euro në muaj qytetarët pa punë të Ballkanit?Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo. Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë.2000 persona, të përzgjedhur në mënyrë rastësore kanë marrë 560 Euro në muaj për një periudhë 2-vjeccare.