Erdhi Lajmi Më I Madh Ndonjëherë Për Hapjen E Kufijve, Ata Janë Gati Që Ta Lëshojnë Qarkullimin Nga Kjo Datë!

Ju mund të bëni gati valixhet tanimë, sepse erdhi lajmi më i madh që ishte ndonjëherë për hapjen e kufijve.

Ata janë gati që nga kjo datë. Të lëshojnë qarkullimin e njerëzve nëpër kufijtë e Evropës, pa karantinë dhe pa test. Favoritë për hapjen e kufijve është Greqia me Shqipërinë, Italia, Gjermania, Slovenia si dhe shumë shtete të tjera. Po pra ju mund të bëni valixhet gati sepse nga kjo datë jeni të lirë të bëni udhëtimet e juaja të planifikuara më parë.

Bashkimi Evropian, sot e shqyrtoi këtë mundësi për hapjen e kufijve pa asnjë kusht, pa karantinë gjithashtu dhe pa test, e këtë gjë të gjithë e pritnim me padurim dhe ja pra erdhi, durimi përfundoi, udhëtimet po planifikohen nga të gjithë. Ju ft,ojme që ta ha.pni rrekll,ammen po’shtt dhe merreni da’tten per hapjen e kuffijve