E Funditt/ Edi Rama h umb njeriun e d ashur prej Co vi d -19, Nuk ishte i madh ishte i ri në…


Kryeministri i vendit, Edi Rama, mbajti ditën e sotme një takimi në shkollën “Leonik Tomeo” në Durrës, ku ishte e pranishme edhe ministrja Besa Shahini, ku deklaroi se gjatë orëve të mësimit është e rëndësishme mbajtja e m askave. Rama pranoi se me hapjen e shkollave do të rritet edhe numri i të inf ektuarve.“Një shkollë e tërë mund të mb yllet nëse kthehet në një vatër…Besoj se është bërë një punë shumë e mirë nga ana e mësuesve që ka nali i shkollës të jetë një bu rim shumë i mirë inf ormacioni. Duhet të bëni kujdes jashtë shkollës.

Gjatë bisedës Rama tregon se ditën e djeshme ka h umb ur jetën nga cov i d-19 një person që e njihte personalisht. Rama thotë se në moshë të re hu mbi jetën vëllai i mikut të tij. “Jo më larg se dje dëgjova për një person qe kam njohur personalisht, vëllai i shokut tim h umbi jetën dhe nuk ishte në moshë të madhe, ishte i ri. Askush nuk e përcakton dot deri në fund se si dhe pse v i r usi bën gjëmën tek dikush edhe shfaqet në mënyrë të padukshme dhe kalon pa u ndj erë fare të dikush tjetër.