E refuzoi sepse shiste sanduiçë, kur zbuloi të vërtetën donte të kthente gjithçka pas

Njerëzit kanë shumë të m eta, duke përfshirë egoi z min. Kjo ndjenjë se shumë njerëz ndjehen shumë apo më mirë se të tjerët është e tm errs hme.

Askush nuk duhet të g jyko het nga statusi social, gjinia apo pamja. Kjo në fakt bëri që një meksikan i quajtur Daniel Saavedra të kryente një eksperiment. Ai u vesh si shitës i sanduiçave dhe u përpoq të bënte për vete një vajzë për të parë se si ajo do të reagonte.

Mirëpo, përgjigjet vu lg are të vajzës si: “Unë me ty, me një shitës?” e bënë që më pas t’i tregonte të vërtetën dhe t’i prezantonte limuzinën e tij.

Në atë moment, vajza ndryshon mendim dhe i thotë se po bënte shaka, por ishte tepër vonë pasi ai e po shtë ron mes të gjithëve.