E mbani mend aktoren që bëri shqiptarët të qαјηë? Mësohet se ajo…


Aktorja turke, shumë e dashur per shqiptaret, Hazal Kaya, u bë e njohur për pub likun shqiptar përmes rolit të ‘Nihal’ tek telenovela “Dashuri e Nda luar”dhe ‘Maral’. Së fundmi, ajo ka qenë shumë e komen tuar në media për shkak të një de klarate.

Hazal u shkë put për disa kohë nga televizioni dhe aktorja tha se asaj nuk iu ofruan ro le k ryesore për shkak se kishte shtuar pe shë nga shtat zënia.Pas dekl aratës së Hazalit, ka re aguar aktorja Demet Akbag, e cila është shprehur se fjalët e ‘Nihal’ vlejnë për vajzat e reja të cilat kanë më shumë ava ntazh të marrin role kry esore.Po ashtu edhe aktorja Aslihan Guner ka reaguar duke u shprehur se ajo ka qenë mbip eshë në një serial.

E mbani mend aktoren që bëri shqiptarët të qαјηë? Mësohet se ajo, Më pas vetë Hazal ka reaguar me një postim duke u shprehur se dekl arata e saj është keqk uptuar dhe se nuk kishte që llim të nënvl erësonte artistet mbip eshë.