E kush e kishte menduar qe Arrat sherojne kete pr oblem qe p rek pothuajse te gjithe njerezit qe jane mbi 40 vjec


Ashtu si pjesa më e madhe e frutave të thata, edhe arrat janë një prej ushqimeve më të dobishme, të cilat mbajnë nën ko ntroll nivelin e ko lesterolit dhe shmangin rr eziqet ka rdiova skulare. Sigurisht, është e nevojshme që arrat t’i bëni pjesë të një diete të ek uilibruar.

Sipas ek spertëve, konsumimi i 40-80 gram arra në ditë, ka dhënë efekte pozitive në uljen e k olesterolit të ke.q dhe ka ruajtur pothuajse të pandryshuar ko lesterolin e mirë.Arra gjithashtu përmban sasi të mëdha të vi taminës E, e cila, në sinergji me të njëjtën argininë dhe me yndyrnat si Omega 3, ndihmon për të luf tu ar formimin e pllakave at erosklerotike.

Prania e fibrave tek arrat gjithashtu favorizon dhe nd jenjën e ngopjes.Sipas një st udimi nga “American Journal of Clinical Nutrition”, konsumimi i 42.50 gram arra në ditë, gjashtë ditë në javë për një muaj, mund ta zvogëlojë ko lesterolin në total me 5.4% dhe k olesterolin e ke.q me 9.3%.