E keni menduar ndonjëherë pse ekziston ajo vriima e vogël në lavaman/ Më në fund vjen përgjigjia, duhet ta dinë të gjithë


A keni pyetur ndonjëherë përse çdo lavaman ka hapje të vogël, përkatësisht një vrimë të vogël, nën rubinet Ekzistojnë dy arsye përse kjo vrimë ështe shumë e rëndësishme.
1.Parandalon derdhjen e ujit Arsyeja e parë është pengimi i derdhjes së ujit nga lavamani. Nëse e mbyllni lavamanin (apo vaskën, apo enëlarësen) apo e harroni rubinetin hapur, teprica e ujit do të hyjë nëpër atë vrimë dhe do të shkojë në kanal dhe në atë mënyrë do të pengohet që uji të fillojë të derdhet në dysheme.

Gjithashtu duhet pasur parasysh që ajo hapje funksionin e vet e bën vetëm në rastet kur lihet rubineti hapur dhe lavamani mbushet me ujë, mirëpo jo edhe në situatat kur vetë gypi shkarkues është i mbyllur, pos eventualisht kur është fjala për vaskën, sepse ndonjëherë në atë rast është distanca më e madhe nga hapja shkarkuese dhe gypi i shkarkimit.

2. Përmirëson derdhjen Ajo hapje, në të vërtetë, ndihmon që uji më shpejt të kalojë nëpër gypin shkarkues në atë mënyrë që lejon ajrin i cili gjendet në gypin shkarkues që të dalë. Sikur të mos ishte ajo hapje, uji do të
rridhte shumë ngadalë. Mbase ndonjëherë keni vërejtur që nëpërmje asaj hapjeje dalin flluska sapuni kur diçka lani, andaj e teproni pak m detergjent, ajo është teprica e ajrit i cili duhet të dalë.