E Fundit/ Tani Ndryshojnë rregullat, Ja sa ditë duhet të qëndroj brënda një i perkur me ko vi d…(FOTO)

Tani, Sipas një zyrtari të lartë të administratës, udhëzimet e reja do të lejojnë njerëzit që kanë rënë në kontakt me dikë të inf ektuar me vi rusin të rifillojnë aktivitetin normal pas 10 ditësh.

Ose pas 7 ditësh nëse janë testuar nega tivisht. Kjo është shumë më pak se sa periudha 14-ditore e rekomanduar që nga fillimi i pand emisë.

Zyrtari tha se ndryshimi i politikës është diskutuar prej disa kohe, pas studimit që shkencëtarët i kanë bërë periudhës së inkubacionit për vir usin. Poli tika e re do të përshpejtojë kthimin në aktivitetet normale të atyre personave që vlerësohen të kenë qenë në “kontakt të ngushtë” me njerëz të infe ktuar.

Kishte thënë se periudha e ink ubacionit për virusin mendohej të ishte 14 ditë, shumica e individëve u infe ktuan dhe shfaqën shenja midis 4 dhe 5 ditëve,ditorja.