E Fundit/ Italia Merr Vendimin E Ri Për Karaηtίηë, Ja Çfarë U Vendos


Në Itali nuk do të ketë më karantinë 14 ditore, por 10 ditë. Vendimi është marrë sot nga autoritetet italiane. Me apo pa simptoma, Komiteti tekniko-shkencor vendosi që koha e karan tinës të zvogëlohet nga 14 në vetëm 10 ditë për personat p0zitiv C0 vi d 19.

Rregulli ndryshon edhe për bërjen e tamponit. Në përfundim të periudhës 10 ditore të karaηtίnës me urdhrin e ri që futet në fuqi nesër, personat që kanë qenë të ίηfektuar me C0vid-19 duhet të kryejnë vetëm një tamp0η që të vërtetojë negativizimin për të dalë nga karantina duke hequr kështu rregullin e dy testeve ne gativ për të dalë nga iz0limi.

Ndërkohë që edhe në Shqipëri shumë shpejt do ndryshojë protokolli shëndetësor për ritestimet për të prekurit me k0ronavirus. Shefja e epίdemi0logjisë Eugena Tomini tha se ritestimet apo tamp0nët e negatίvizimit për C0v i d nuk do të kryhen.