E fundit, Co vid 19 në Shqipëri ka dalë j ashtë kontrrolli! Gjermania në ala rm: Ja sa shqiptarë të infe.ktuar u futën për 3 ditë

E fundit, Co vid19 në Shqipëri ka dalë j ashtë kontrrolli! Gjermania në ala rm: Ja sa shqiptarë të infe.ktuar u futën për 3 ditë, ja dhe detajet e fundit,kl1ikojeni-marketingun, dhe shfaqet-videoo.

Gjermania bën të detyrueshëm testimin për korronaviirus për këdo që kthehet nga vendet e rre zikut. Vendimi do të hyjë fuqi në datën 8 gusht.

Nga kjo datë, gjithë ata persona që kthehen nga vendet me rre zikshmëri të lartë inf ektimi me Co vid-19, do të mund të testohen falas në aeroport.

Në listën e vendeve të rre zikut është edhe Shqipëria dhe Kosova. Madje nga këto vende po shkojnë në Gjermani një numër i konsiderueshëm të inf ektuarish.

Gazeta FAZ shkruan se për tre ditët e fundit të korrikut, nga Kosova kanë shkuar në Gjermani plot 608 persona të infe ktuar, numër rekord me diferencë të theksuar nga vendet e tjera. Kurse nga Shqipëria kanë shkuar 47 persona.

Kjo tregon se situata në Shqipëri dhe Kosovë duhet të jetë e fr ikshme, për shkak se testimet janë tejet të pakëta. Për krahasim, gjatë kësaj periudhe, në Gjermani kanë hyrë 27 të inf ektuar nga Holanda, 20 nga Franca dhe 20 nga Austria