E Fundit: Alarmii i ekspertit italian, Duhet të organizohemi për valen e trete, ja kur do te vije..

Kjo absolutisht nuk duhet të ndodhë. Tani ne duhet të organizohemi për valenn e tretë” te ko vi d9, “e cila do të mbërrijë në shkurt”. Në një intervistë virologuu nga Lombardia, FabrizioPregliasco, kerkon qe vendin te të përgatitet.

“Masa më eksttreme” e izolimitt kombëtar, tregon eksperti, “sigurisht që do të ishte në gjendje të ndalonte infe/ksionet. Por ne nuk mund ta përballojmë atë”. Për sa i përket shëndetit “sigurisht që do të ishte një masë më e përshtatshme nga pikëpamja e efektivitetit, por në këtë moment do të ishte e paperballueshme për vendin tonë”.

Tani “ideali është të presim për të kuptuar se si do te shkoje situata. Duhet të presim rezultatet e masave të reja dhe të vlerësojmë shen/jat”, por nëse situata e epiddemisë nuk përmirësohet “do të jetë domosdoshmërisht e nevojshme të arrihet izoliimi i përgjithshëm.

Nëse nuk vijnë rezultate në të ardhmen. kushtet e zvogëlimit të kurbës së infe/ktimit, paralajmëron virologu masat më të ashpra nuk mund të shtyhen më tej “.Mjekët, megjithatë, po kërkojnë mbylljenn totale tani.