E fik suar pas shpe jtësisë, kjo është 25 vjeçarja që hum bi jetën në Vlorë


Vajza që shihni në këtë foto, është 25 vjeçarja e cila hu mbi jetën trag jikisht në aksi dentin e pasdites së ndodhur sot në Vlorë.Shpejtësia mbi normat e lejuara rezultoi fatale për 25-vjeçaren. E reja, po udh ëtonte me një të afërmen e saj, dhe si pasojë e shpejtësisë hu mbi kontrollin e mjetit.

Shpejtësia e madhe si dhe futja në mënyrë të gabuar në kthesë sollën përmb ysjen e makinës, çka rezultoi fátale për vajzën e re.25 G. Meto vjecarja ka hum bur jetën në vend si pasojë e goditjes në kokë që ka marr pas rënies në bordurë. Ndërkohë që pasagjerja tjetër ndodhet jashtë rre zikut për jetenn,ditorja.