Duket si shtëpi normale, por brenda fsheh një nga s ekretet më të mëdha

Duket si shtëpi normale, por brenda fsheh një nga s ekretet më të mëdha..

Nga jashtë ajo duket si një shtëpi normale, por në vërtetë brenda saj fshihen shumë sekrete. Shumë pak e dinë.

Se brenda shtëpisë së ndodhur në rajonin në Britaninë e Madhe, është ndërtuar një bu nker s ekretet.Bunkeri se kret u ndërtua për të strehuar kryeministrin e vendit bashkë me 600 persona të tjerë, në rast të sul,meve me ar,më at omike. Muret e saj janë të trasha dhe prej betoni, kurse secila pjesë e bunkerit është e rregulluar në atë mënyrë që të shërbejë në mënyrë sa më efikase për njerëzit gjatë një su,lmi nuukklear.

Se brenda shtëpisë së ndodhur në rajonin në Britaninë e Madhe, është ndërtuar një bu nker s ekretet.Bunkeri se kret u ndërtua për të strehuar kryeministrin e vendit bashkë me 600 persona të tjerë, në rast të sul,meve me ar,më at omike. Muret e saj janë të trasha dhe prej betoni, kurse secila pjesë e bunkerit është e rregulluar në atë mënyrë që të shërbejë në mënyrë sa më efikase për njerëzit gjatë një su,lmi nuukklear.