Dukej si gr ope në rrugë, por nga afër u pa se ishte një diçka shumë e rre zikshme…(Foto)

Motoçiklisti që po lëvizte në një pjesë p eriferike në Limpopo të Afrikës së Jugut, ndaloi duke menduar se përpara e ka një ndalesë në rrugë.

Por, nga afër e kuptoi që ishte një gj arpër gj igant.P itoni me përmasa të mëdha, ishte duke kaluar në anën tjetër të rrugës, ndërsa lëvizte mjaftë ngadalë.

“Gjithkund nd alesat vendosen për të shp ëtuar jetë, kjo ndalesë për pak sa ma mori jetën” ka qenë përshkrimi i videos.Në anën tjetër, ky p iton që duket si i ngadaltë dhe i qetë, mund të s ulmonte po të ndj ehej i rr ezikuar, me p asoja f atale,ditorja.