Duhet të jeni të vëmen dshëm! Femijett tuaj mund të jenë infe ktuar me Korr onavirus nëse shfaqin këto sim.ptoma

Duhet të jeni të vëmen dshëm! Femijett tuaj mund..

Iarreja, të vjellat dhe dhi mbja e stomakut duhet të konsiderohen si simp.toma zyrtare të Co vi d-19 tek fëmijët, thonë shkencëtarët.

Ndonëse nuk përfshihen tek shenjat që shfaqin të rriturit, besohet se këto tregojnë që fëmijët mund të jenë të infe ktuar.Pavarësisht të dhënave të shkencëtarëve, zyrtarët thonë se mbetet ende e paqartë nëse dhimbja e stomakut lidhet me Co vidin, ndërsa për dy simp.tomat e tjera ka pasur të dhëna nga vetë pacientët që e kanë kaluar sëmu ndjen.

Shkencëtarët në Irlandën e Veriut thonë se shenjat e lidhura me zorrën janë aq të lidhura me sëmundjen tek fëmijët, sa duhet të merren shumë seriozisht. Ata shtuan se kollitja, një nga simptomat kryesore në të rriturit që së.muren rëndë, nuk ishte një tregues i besueshëm nëse një fëmijë është infe ktuar,ditorja.