Doni të merrni Pasaportën e Zvicrës? Ja detajet e reja për Mërgimtarët atje…

Me gati një milion shtetas të dyfishtë që jetojnë në Zvicër, është e vështirë të imagjinohet se në një kohë mbajtja e dy shtetësive ishte e paligjshme në këtë vend.

Të huajt që dëshironin të natyralizoheshin në Zvicër para vitit 1992, nuk kishin zgjidhje tjetër përveç se të hiqnin dorë nga pasaporta e tyre e vjetër.

Marrja e shtetësisë zvicerane si një shtetësi e dytë përfshin të njëjtin proces si çdo natyralizim i rregullt: të huajt duhet të jetojnë në vend për të paktën 10 vjet, të integrohen, t’i binden ligjeve, të respektojnë vlerat kombëtare dhe të flasin rrjedhshëm të paktën një gjuhë kombëtare.

Njerëzit të cilët kanë bashkëshortë zviceranë, kanë jetuar në Zvicër të paktën pesë vjet ose janë të huaj të brezit të tretë zakonisht mund të përfitojnë nga një natyralizim i lehtësuar, i cili është më i thjeshtë dhe më i shpejtë se procesi i rregullt.