Do të njihet si një ndër hekurudhat më të mëdha në botë : Duke nisur nga Varna e deri në durrës, vallë a do të


Nga Linda Karadaku : Investimet në infrastrukturën hekurudhore për të përmirësuar efikasitetin e transportit dhe logjistikës konsiderohen një katalizator për rritjen ekonomike dhe një mjet për të rritur eksportet. Trafiku i shtuar i udhëtarëve është vetëm një motiv dytësor, në një rajon ku mbizotëron transporti me autobus.

Serbia ndoshta ka planet më ambicioze dhe konkrete. Pas rindërtimit të 280 km të linjave rajonale në 2018, Beogradi planifikonte riparimin e 318 km shtesë për të përfunduar punën në rrjetin rajonal, gjë që rrit shpejtësinë e linjës në 60-100km / h.

Puna vazhdon në një linjë me shpejtësi të lartë midis Beogradit dhe Novi Sadit, pjesë e linjës më të gjerë Beograd Budapest, financuar nga Rusia dhe Kina.Projekte të tjera kryesore përfshijnë rindërtimin e hekurudhës Nish – Dimitovgrad, i cili financohet nga një hua e Bankës Evropiane të Investimeve; Nish – Brestovac, i cili financohet nga Instrumenti i BE-së për Ndihmën e Para-Anëtarësimit; dhe Jajinci – Mala Krsna, e cila mbështetet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Projekti përparësor në Slloveni është ndërtimi i trasesë së dytë në linjën 27 km Divaca – Koper, investim prej 1 miliardë eurosh që përfshin tetë tunele, dy ura dhe viadukte, të gjitha do të përfundojnë deri në vitin 2025.Koper është nyja më e madhe e mallrave në veri të Adriatikut. Një nga projektet kryesore është linja Maribor – tilentilj, e cila planifikohet të përfundojë deri në fund të vitit 2022. Sllovenia po planifikon gjithashtu të rinovojë plotësisht linjën e pasagjerëve deri në 2023,ditorja.