Do te jete një dimër i vësh.tirë”, Mjekuu Gjerman Bën pаraΙa.jmërίmίn e forte…

Kjo është mbase arsyeja pse trajtimi ynë ishte eficient. Mbas Lockdown, le të themi pas mesit të majit, në Gjermani ka pasur pak raste dhe kjo gjendje nuk ka ndryshuar. Deri tani, megjithëse jemi duke pare një rritje të vogël të infe ksion eve.

Tani jemi në vjeshtë dhe kemi dimrin para. Si mendoni, çfarë do të ndodhë në Gjermani?Sa i përket strukturës së popullsisë dhe parametrave të tjerë ndryshimet mes vendeve europiane janë të pakta. Kështu që ne duhet të shohim nga Franca, Britania e Madhe dhe Spanja.

Ajo që ndodh atje do të ndodhë edhe në Gjermani, nëse nuk reagojmë shpejt dhe në një mënyrë që të jetë e durueshme për ekonominë dhe me synime të qarta.Është detyrë e vështirë të gjesh momentin e duhur në të cilin do të duhet të ndryshojmë masat e marra deri tani.

Siç e thatë edhe ju ne do të na duhet të mbajmë maskat për një kohë të gjatë. Kur do të na lejohet sërish të përqafohemi?Kjo do të jetë një pyetje shumë rajonale. Unë nuk do të çuditesha nëse vitin e ardhshëm pjesë të ndryshme të botës të jenë me popullsi të mbrojtur. Kjo do të thotë se ata do ta kenë kapërcyer epideminë, që për shkak të strukturës së moshës, nuk ka qenë epi demi e rë ndë.