Do e bëni partnerin me probleme psikologjike; kontrolli i celularit do të sjellë këto të këqija në marre.dhenien tuaj

Do e bëni partnerin me probleme psikologjike; kontrolli i celularit do të sjellë këto të këqija në marrëdhënien tuaj.

Në një marredhennie të shëndetshme, të dy partnerët i besojnë njëri-tjetrit pa kushte dhe respektojnë të drejtat e njëri-tjetrit për intimittetin, hapësirën personale. Por nëse njëri prej tyre ndjen një kërkesë të fortë për të kontrolluar, kjo mund të jetë arsyeja për të vënë në dyshim seriozisht marredhennien.

Ndoshta partneri juaj thjesht nuk është i sigurt se po shkoni në drejtimin e duhur. Ose mbase nuk kanë vendosur ende nëse duan të jenë me ju apo jo. Sido që të jetë, kontrolli i vazhdueshëm mund të tregojë se ju dhe partneri juaj keni vlera krejtësisht të ndryshme, dhe duhet të flisni për to sa më shpejt që të jetë e mundur..hap katrorin dhe sh1iko lajmin-e-plote.