Djali tre vjeç kaf.shoii një gjethe nga një lule që kisha në shtëpi dhe hu mbi jeten, iu trash gjuha dhe më iku djali nga duart

Djali tre vjeç kaf.shoii një gjethe nga një lule që kisha në shtëpi dhe hu mbi jeten, iu trash gjuha dhe më iku djali nga duart.

Gjuha iu trash dhe brenda pak minutash ndër roi je të. Kjo bimë helm uese i mori je tën fëmijës tim, ndaj dua të parandaloj këdo që të mos e mbajnë këtë, apo bimë të tjera të ngjashme me të në banesë, pasi mund t’i kush tojë jetën ju edhe personave të tjerë rreth jush”.

A i keni me të vërtetë shumë qejf bimët natyrale, aq sa dëshironi ti mbani ato në ambientet tuaja shtëpiake? A e dini se disa prej tyre mund të jenë shumë të rre zik sh me për familjarët, veçanërisht për fëmijët, për të cilët ju nuk keni asnjë ide se çfarë janë duke bërë gjatë kohës së tyre të lirë apo kur janë vetëm?

How to Propagate a Dieffenbachia Plant Using Cuttings | Dengarden

“Dieffenbachia” është një bimë shumë e bukur dhe njerëzit e mbajnë atë me gëzim në shtëpi apo në zyra, duke zbukuruar në mënyrë natyrale ambientin përreth, por pa e ditur se cilat janë efektet e saj të dë ms hme.

Ne do t’ju sugjeronim me sinqeritet të mos mbani asnjë nga ato në banesat tuaja, ose të paktën, në rast se largoheni nga shtëpia, mbajini larg fëmijëve.

Fëmijët mund të vde sin prej saj brenda një minute ndërsa më të rriturit, për 15 minuta, nëse konsumoni ndonjë pjesë sado të vogël të kësaj bime.